62 501 75 60

Certyfikaty

Zadania biologa terenowego wykonującego inspekcję zakładu produkującego żywność

Zadania biologa terenowego wykonującego inspekcję zakładu produkującego żywność

  Zadania biologa terenowego wykonującego inspekcję zakładu produkującego żywność. Systemy zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami: Dezynsekcja i Deratyzacja. Biolog terenowy i jego zadania. Kompetencje osób pracujących w firmach zajmujących się zwalczaniem szkodników wg Normy PN-EN 16636. Tesco Standard Produkcji Żywności wersja 6. Sekcja 24 „Zwalczanie...

Read More
Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami. Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni. Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od produktów biobójczych stosowanych w zabiegach zwalczania szkodników. Ocena ryzyka od szkodników w zakładzie produkcyjnym i Plan Zarządzania Ryzykiem od...

Read More
Integrowane metody zwalczania komarów

Integrowane metody zwalczania komarów

Integrowane metody zwalczania komarów. Zwalczanie form dorosłych komarów – atultycydy. Ekonomiczne aspekty prowadzonych zabiegów odkomarzania. Niechemiczne metody zwalczania owadów krwiopijnych. Zabiegi odkomarzania a zachowanie różnorodności biologicznej. Laseczka turyngska, Bacillus thuringienisis. Produkt biobójczy....

Read More