62 501 75 60

Certyfikaty

„Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarzadzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000:2018”

„Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarzadzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000:2018”

Program szkolenia : System zarzadzania bezpieczeństwem żywności  Definicja żywności, Czym jest jakość żywności, Bezpieczeństwo i higiena pracy a jakość żywności, System HACCP w prawie żywnościowym. Plan bezpieczeństwa żywności – HACCP Powołanie zespołu HACCP, Opis produktu, Określenie zastosowania, Opracowanie wzorca procesu,  Weryfikacja poprawności...

Read More
Polskie Stowarzyszenie mykologów budownictwa

Polskie Stowarzyszenie mykologów budownictwa

Polskie  stowarzyszenie mykologów budownictwa umozliwia: Wykonywanie ekspertyz mykologiczno-budowlanych dotyczących budownictwa ogólnego, rolniczego, przemysłowego, zabytków architektury, budownictwa sakralnego. Przeprowadzanie przeglądów technicznych w zakresie osuszania budynków, wymiany izolacji poziomej i pionowej, odgrzybiania i impregnacji, wzmacniania...

Read More
System HACCP- stosowanie zasad i prowadzenie dokumentacji

System HACCP- stosowanie zasad i prowadzenie dokumentacji

Plan Szkolenia: Podstawowe pojęcia dotyczące systemu HACCP. Wymagania prawne, przepisy prawne a HACCP. Wymagania Codex Alimentarius , zasady, definicja.  Niezbędne normy, wymagania dotyczące GMP/GHP Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  Zasady, metody wdrażania systemu HACCP w zakładach.  Objaśnienie symboli zapisów w HACCP. Walidacja, weryfikacja w HACCP....

Read More
Stosowanie środków ochrony roślin metoda fumigacji

Stosowanie środków ochrony roślin metoda fumigacji

Opis planu szkolenia : Zagadnienia dotyczące czym jest fumigacja, najskuteczniejsze metody fumigacji.      2. Dobór oraz wykorzystanie odpowiednich środków aby otrzymać jak               najlepszy efekt z fumigacji.      3.  Praktyczne zajęcia, przy użyciu odpowiedniego...

Read More
Rewolucyjne zmiany odpadowe

Rewolucyjne zmiany odpadowe

Plan Szkolenia: 1.Omówienie najnowszych wymagań prawnych dotyczących zmian zezwoleń odpadowych, m. in.: odpady niepalne, monitoring wizyjny, operat oraz kontrola PPOŻ 2. Zapoznanie się z najnowszymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.  Magazynowanie odpadów Solidarna odpowiedzialność i jej konsekwencje Odpady niebezpieczne 3. Omówienie BDO i...

Read More