62 501 75 60

HACCP

HACCP INTERNATIONAL

HACCP INTERNATIONAL

HACCP INTERNATIONAL – Obowiązek wdrażania systemu HACCP, kontrola i ocena zagrożeń jakie mogą wystąpić w obiektach gdzie znajduje się żywność.  Eliminowanie lub ograniczenie zagrożenia.  Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumenta. Zwiększenie konkurencyjności na rynku. HACCP – identyfikacja, ocena,...

Read More