certyfikat 2 745x1024 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według wymagań ISO 22000:2018, HACCP, IFS v6.1, BRC v8. Szkolenie odbyło się w Warszawie i zostało zrealizowane przez fimę DEKRA.

Odbyte szkolenie, przygotowało nas do:

– stworzenia planu auditu, zgodne z BRC i HACCP

– przedstawienia kryteriów stwierdzenia niezgodności, wraz z dokumentacją

– prowadzenia auditu wewnętrznego w ramach systemów BRC i HACCP

– zaproponowania działań wynikający z przeprowadzenia auditu

Uczestnik szkolenia został zaznajomiony z wymaganiami dotyczącymi wdrożenia międzynarodowego systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, (Analiza zagrożeń i Punktów krytycznych Kontroli) zgodnego z zasadami Codex Alimentarius. 

Cel Szkolenia :

  1. Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań systemu HACCP, metodyki, wdrażania rozwiązań i nadzorowania.
  2. Poznanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
  3. Ćwiczenia z zakresu działań poaudytowych (ocena skali niezgodności , działania korygujące)
  4. Deratyzacja sklepów, dezynsekcja wózków i koszy sklepowych, deratyzacja sklepów.
  5. Określenie, norm, schematów działań przy prowadzeniu dokumentacji DDD.

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami i problemami októre rozwiązujemy:

Kliknij i zapoznaj się z naszą ofertą wdrażania systemów HACCP, GHP, BRC.

 

Bezpośredni kontakt

Wypełnij formularz