Certyfikat02 - Nowe unijne regulacje prawne w ddd jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego

Nowe unijne regulacje prawne w DDD jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Znaczenie szkodników sanitarnych w środowisku człowieka – zagrożenia. Szkodniki sanitarne w szpitalach. Unijna Norma 16636 – jej cele- oczekiwania branży ddd.

 

Uczestnik szkolenia został zaznajomiony z wymaganiami dotyczącymi znaczenia szkodników sanitarnych w środowisku człowieka – zagrożenia. Szkodniki sanitarne w szpitalach. Unijna Norma 16636 – jej cele- oczekiwania branży DDD. 

Cel Szkolenia :

  1. Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań systemu HACCP, metodyki, wdrażania rozwiązań i nadzorowania.
  2. Poznanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
  3. Ćwiczenia z zakresu działań poza audytowych (ocena skali niezgodności, działania korygujące)
  4. Deratyzacja sklepów, dezynsekcja wózków i koszy sklepowych, deratyzacja sklepów.
  5. Określenie, norm, schematów działań przy prowadzeniu dokumentacji DDD.

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami i problemami, o które rozwiązujemy:

Kliknij i zapoznaj się z naszą ofertą wdrażania systemów HACCP, GHP, BRC.

 

Bezpośredni kontakt

Wypełnij formularz