Certyfikat08 - Szkodniki produktów żywnościowych w hurtowniach i sklepach oraz ich zwalczanie

Szkodniki produktów żywnościowych w hurtowniach i sklepach oraz ich zwalczanie. Problemy ze szkodnikami w produktach żywnościowych: Przypadki zanieczyszczenia produktów spożywczych szkodnikami, przedostawanie się owadów przez opakowania do produktów spożywczych. szkodniki w sklepach spożywczych i ich monitorowanie, monitoring chrząszczy – szkodniki produktów spożywczych. Szkodniki produktów spożywczych: wołki, mucha domowa, osy, myszy, szczury, omacnica, mklik mączny. Deratyzacja sklepów, dezynsekcja wózków i koszy sklepowych, deratyzacja sklepów.