Certyfikat08 - Szkodniki produktów żywnościowych w hurtowniach i sklepach oraz ich zwalczanie

Szkodniki produktów żywnościowych w hurtowniach i sklepach oraz ich zwalczanie.

 

Cel Szkolenia:

  1. Problemy ze szkodnikami w produktach żywnościowych: Przypadki zanieczyszczenia produktów spożywczych szkodnikami, przedostawanie się owadów przez opakowania do produktów spożywczych.
  2. Poznanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
  3. Ćwiczenia z zakresu działań poza audytowych (ocena skali niezgodności, działania korygujące)
  4. Deratyzacja sklepów, dezynsekcja wózków i koszy sklepowych, deratyzacja sklepów.
  5. Szkodniki w sklepach spożywczych i ich monitorowanie, monitoring chrząszczy – szkodniki produktów spożywczych. Szkodniki produktów spożywczych: wołki, mucha domowa, osy, myszy, szczury, omacnica, mklik mączny.

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami i problemami, o które rozwiązujemy:

Kliknij i zapoznaj się z naszą ofertą wdrażania systemów HACCP, GHP, BRC.

 

Bezpośredni kontakt

Wypełnij formularz