certyfikat10 - Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami. Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni. Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od produktów biobójczych stosowanych w zabiegach zwalczania szkodników. Ocena ryzyka od szkodników w zakładzie produkcyjnym i Plan Zarządzania Ryzykiem od szkodników. Magazyn i przechowywanie produktów biobójczych i środków ochrony roślin.