62 501 75 60

Certyfikaty

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5. TESCO
Odstraszanie, odławianie i zwalczanie kretów, gryzoni, kun i innych dzikich zwierząt występujących w środowisku człowieka. Szkodliwość kretów, nornic i karczownika. Środki
Skuteczne metody zwalczania pluskwy domowej. Monitorowanie pluskwy domowej. CRYONITE – nowa i ekologiczna metoda zwalczania szkodników. Pluskwa domowa wymaga współpracy
Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko.
Szkodniki produktów żywnościowych w hurtowniach i sklepach oraz ich zwalczanie. Problemy ze szkodnikami w produktach żywnościowych: Przypadki zanieczyszczenia produktów spożywczych
Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja – ochrona zakładu produkcyjnego przed szkodnikami. Zasady nowoczesnej deratyzacji, dezynsekcji. Standardy zwalczania szkodników: standard BRC, standard IFS.
Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej. Pułapki lepowe do monitorowania szkodników biegających. Integrowane metody zwalczania karaczanów. Szkodliwości karaczanów.
Nowe unijne regulacje prawne w ddd jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Znaczenie szkodników sanitarnych w środowisku człowieka –
Integrowane metody zwalczania komarów. Zwalczanie form dorosłych komarów – atultycydy. Ekonomiczne aspekty prowadzonych zabiegów odkomarzania. Niechemiczne metody zwalczania owadów krwiopijnych.
Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami. Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni. Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od
  Zadania biologa terenowego wykonującego inspekcję zakładu produkującego żywność. Systemy zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami: Dezynsekcja i Deratyzacja. Biolog terenowy i
Roztocza pasożytnicze i dokuczliwe oraz ich zwalczanie. Kleszcze, Obrzeżek gołębi, brzuchaczowate, roztocze kurzu domowego, rubinowce, świerzbowiec ludzki, świerzb, ptaszyniec kurzy.
Szkodniki techniczne drewna i ich zwalczanie za pomocą produktu biobójczego XiliX Gel Nowe metody zwalczania szkodników drewna. Spuszczel pospolity, drwalnik,
HACCP INTERNATIONAL – Obowiązek wdrażania systemu HACCP, kontrola i ocena zagrożeń jakie mogą wystąpić w obiektach gdzie znajduje się żywność.  Eliminowanie
Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z normą PN-EN 16636. Integrowane metody zwalczania pluskwy domowej. Mole spożywcze
Zabiegi deratyzacyjne wykonane rodentycydami firmy FREGATA S.A.Trutka „TOXAN płynny” jako  skuteczny środek do zwalczania szczurów i myszy wewnątrz i wokół
MEDI-SEPT – Produkty MEDI-line i MEDICLEAN -kompleksowe rozwiązanie w utrzymaniu higieny. Profesjonalne środki czystości. Środki do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Zastosowanie w
  Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH I CLP” – wymogi rozporządzenia REACH
Ochrona danych osobowych w firmie w świetle prawa Unii Europejskiej i przepisów krajowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia i
Nowe rozwiązania w walce ze szkodnikami. Najnowsze rozwiązania w walce ze szkodnikami, a zwłaszcza z insektami. najskuteczniejsze preparaty do zwalczania
Praktyczne zastosowanie nowoczesnych preparatów mikro-kapsułkowych w dezynsekcji oraz profesjonalna dezynfekcja w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków. Muchy w
Praktyczne zastosowanie produktu biobójczego XILIX GEL w ochronie elementów drewnianych przed szkodnikami”
GMP+ w transporcie zbóż i pasz – wymagania systemu bezpieczeństwa. Szkolenie odbyło się w Warszawie i zostało zrealizowane przez fimę
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według wymagań ISO 22000:2018, HACCP, IFS v6.1, BRC v8. Szkolenie odbyło się w Warszawie
Program szkolenia: Zarządzanie organizmami szkodliwymi Integrowane zarządzanie organizmami szkodliwymi (IPM) w zakładach przemysłu spożywczego Standard BRC a zarządzenie organizmami szkodliwymi:
  Auditor Wewnętrzny – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N18001:2004
Uczestnik szkolenia został zaznajomiony z wymaganiami dotyczącymi wdrożenia międzynarodowego systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, (Analiza zagrożeń i Punktów krytycznych Kontroli) zgodnego z zasadami
Cel szkolenia : Omówienie oraz zapoznanie się z  rodzajami  szkodników drewna: termity, spuszczele pospolite, miazgowce, drzewojady.         
Rzetelny audyt BRC w zakładach produkcyjnych i sieciach handlowych Oferta firmy Epak jest dedykowana przedsiębiorcom, jacy chcą działać na co
Profesjonalny audyt IFS, czyli produkcja kontraktowa pod kontrolą Firma Epak adresuje usługi do Klientów biznesowych na czele z sieciami handlowymi.
Skuteczne usuwanie gniazda os – nawet w trudnych lokalizacjach Firma Epak działa po to, aby ułatwiać swoim Klientom życie. Usuwamy
Szczegółowy plan szkolenia: Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne jak i również zajęcia praktyczne dotyczące następujących zagadnień: Wymagań oraz standardów BRC Global
Plan Szkolenia: Zapoznanie się z zadaniami Inspekcji Weterynaryjnych oraz charakterystyką dotyczą kontroli oraz nadzorowania . Zaznajomienie się jak powinny wyglądać 
Plan szkolenia: Wstęp do mikrobiologii, omówienie podstawowych znaczeń i pojęć. Badania mikrobiologiczne w zakładzie przetwórstwa żywności. Przygotowanie oraz omówienie schematu