62 501 75 60

Certyfikaty

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5. TESCO
Odstraszanie, odławianie i zwalczanie kretów, gryzoni, kun i innych dzikich zwierząt występujących w środowisku człowieka. Szkodliwość kretów, nornic i karczownika. Środki
Skuteczne metody zwalczania pluskwy domowej. Monitorowanie pluskwy domowej. CRYONITE – nowa i ekologiczna metoda zwalczania szkodników. Pluskwa domowa wymaga współpracy
Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko.
Szkodniki produktów żywnościowych w hurtowniach i sklepach oraz ich zwalczanie. Problemy ze szkodnikami w produktach żywnościowych: Przypadki zanieczyszczenia produktów spożywczych
Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja – ochrona zakładu produkcyjnego przed szkodnikami. Zasady nowoczesnej deratyzacji, dezynsekcji. Standardy zwalczania szkodników: standard BRC, standard IFS.
Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej. Pułapki lepowe do monitorowania szkodników biegających. Integrowane metody zwalczania karaczanów. Szkodliwości karaczanów.
Nowe unijne regulacje prawne w ddd jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Znaczenie szkodników sanitarnych w środowisku człowieka –
Integrowane metody zwalczania komarów. Zwalczanie form dorosłych komarów – atultycydy. Ekonomiczne aspekty prowadzonych zabiegów odkomarzania. Niechemiczne metody zwalczania owadów krwiopijnych.
Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami. Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni. Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od
  Zadania biologa terenowego wykonującego inspekcję zakładu produkującego żywność. Systemy zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami: Dezynsekcja i Deratyzacja. Biolog terenowy i
Roztocza pasożytnicze i dokuczliwe oraz ich zwalczanie. Kleszcze, Obrzeżek gołębi, brzuchaczowate, roztocze kurzu domowego, rubinowce, świerzbowiec ludzki, świerzb, ptaszyniec kurzy.
Szkodniki techniczne drewna i ich zwalczanie za pomocą produktu biobójczego XiliX Gel Nowe metody zwalczania szkodników drewna. Spuszczel pospolity, drwalnik,
HACCP INTERNATIONAL – Obowiązek wdrażania systemu HACCP, kontrola i ocena zagrożeń jakie mogą wystąpić w obiektach gdzie znajduje się żywność.  Eliminowanie
Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z normą PN-EN 16636. Integrowane metody zwalczania pluskwy domowej. Mole spożywcze