Certyfikaty

lazy image - Certyfikaty

Stosowanie środków ochrony roślin metoda fumigacji

Opis planu szkolenia : Zagadnienia dotyczące czym jest fumigacja, najskuteczniejsze metody fumigacji. Dobór oraz wykorzystanie odpowiednich środków aby otrzymać jak ...
lazy image - Certyfikaty

Rewolucyjne zmiany odpadowe

Plan Szkolenia: 1.Omówienie najnowszych wymagań prawnych dotyczących zmian zezwoleń odpadowych, m. in.: odpady niepalne, monitoring wizyjny, operat oraz kontrola PPOŻ ...
lazy image - Certyfikaty

PEST CONTROL W NADZORZE WETERYNARYJNYM

Plan Szkolenia: Zapoznanie się z zadaniami Inspekcji Weterynaryjnych oraz charakterystyką dotyczą kontroli oraz nadzorowania . Zaznajomienie się jak powinny wyglądać  ...
lazy image - Certyfikaty

Mikrobiologiczny Monitoring Środowiska Produkcyjnego w Zakładach Produkcji Żywności

Plan szkolenia: Wstęp do mikrobiologii, omówienie podstawowych znaczeń i pojęć. Badania mikrobiologiczne w zakładzie przetwórstwa żywności. Przygotowanie oraz omówienie schematu ...
lazy image - Certyfikaty

WYMAGANIA STANDARDU BRC FOOD VER. 8 ORAZ BRC PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS VER. 6 Z OBSZARU OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI.

Szczegółowy plan szkolenia: Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne jak i również zajęcia praktyczne dotyczące następujących zagadnień: Wymagań oraz standardów BRC Global ...
lazy image - Certyfikaty

Ochrona elementów drewnianych przed szkodnikami za pomocą impregnatu „XILIX GEL”

Cel szkolenia : Omówienie oraz zapoznanie się z  rodzajami  szkodników drewna: termity, spuszczele pospolite, miazgowce, drzewojady.          ...
lazy image - Certyfikaty

Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności HACCP

Uczestnik szkolenia został zaznajomiony z wymaganiami dotyczącymi wdrożenia międzynarodowego systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, (Analiza zagrożeń i Punktów krytycznych Kontroli) zgodnego z zasadami ...
lazy image - Certyfikaty

AUDITOR WEWNĘTRZNY- Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną

Auditor Wewnętrzny - Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N18001:2004 ...
lazy image - Certyfikaty

Zarządzanie organizmami szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego-BRC wersja 8

Program szkolenia: Zarządzanie organizmami szkodliwymi Integrowane zarządzanie organizmami szkodliwymi (IPM) w zakładach przemysłu spożywczego Standard BRC a zarządzenie organizmami szkodliwymi: ...
lazy image - Certyfikaty

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według wymagań ISO 22000:2018, HACCP, IFS v6.1, BRC v8. Szkolenie odbyło się w Warszawie ...
lazy image - Certyfikaty

GMP+ w transporcie zbóż i pasz – wymagania systemu bezpieczeństwa

GMP+ w transporcie zbóż i pasz - wymagania systemu bezpieczeństwa. Szkolenie odbyło się w Warszawie i zostało zrealizowane przez fimę ...
lazy image - Certyfikaty

„Praktyczne zastosowanie produktu biobójczego XILIX GEL w ochronie ewlemntów drewnianych przed szkodnikami”

Praktyczne zastosowanie produktu biobójczego XILIX GEL w ochronie elementów drewnianych przed szkodnikami" ...
lazy image - Certyfikaty

„Praktyczne zastosowanie nowoczesnych preparatów mikro-kapsułkowych w dezynsekcji oraz profesjonalna dezynfekcja w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń i grupy ptaków”

Praktyczne zastosowanie nowoczesnych preparatów mikro-kapsułkowych w dezynsekcji oraz profesjonalna dezynfekcja w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków. Muchy w ...
lazy image - Certyfikaty

NOWE ROZWIĄZANIA W WALCE ZE SZKODNIKAMI

Nowe rozwiązania w walce ze szkodnikami. Najnowsze rozwiązania w walce ze szkodnikami, a zwłaszcza z insektami. najskuteczniejsze preparaty do zwalczania ...
lazy image - Certyfikaty

„Ochrona danych osobowych w firmie w świetle prawa Unii Europejskiej i przepisów krajowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia i czerwca 2015 roku”

Ochrona danych osobowych w firmie w świetle prawa Unii Europejskiej i przepisów krajowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia i ...
lazy image - Certyfikaty

„Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP”

Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH I CLP" - wymogi rozporządzenia REACH ...
lazy image - Certyfikaty

„Szkolenie produktowe MEDI-line i MEDICLEAN”

MEDI-SEPT - Produkty MEDI-line i MEDICLEAN -kompleksowe rozwiązanie w utrzymaniu higieny. Profesjonalne środki czystości. Środki do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Zastosowanie w ...
lazy image - Certyfikaty

Zabiegi deratyzacyjne wykonane rodentycydami firmy FREGATA S.A

Zabiegi deratyzacyjne wykonane rodentycydami firmy FREGATA S.A.Trutka "TOXAN płynny" jako  skuteczny środek do zwalczania szczurów i myszy wewnątrz i wokół ...
lazy image - Certyfikaty

„ZWALCZANIE SZKODNIKÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 16636”

Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z normą PN-EN 16636. Integrowane metody zwalczania pluskwy domowej. Mole spożywcze ...
lazy image - Certyfikaty

HACCP INTERNATIONAL

HACCP INTERNATIONAL - Obowiązek wdrażania systemu HACCP, kontrola i ocena zagrożeń jakie mogą wystąpić w obiektach gdzie znajduje się żywność.  Eliminowanie ...
lazy image - Certyfikaty

Szkodniki techniczne drewna i ich zwalczanie za pomocą produktu biobójczego XiliX Gel

Szkodniki techniczne drewna i ich zwalczanie za pomocą produktu biobójczego XiliX Gel Nowe metody zwalczania szkodników drewna. Spuszczel pospolity, drwalnik, ...
lazy image - Certyfikaty

Roztocze pasożytnicze i dokuczliwe oraz ich zwalczanie

Roztocza pasożytnicze i dokuczliwe oraz ich zwalczanie. Kleszcze, Obrzeżek gołębi, brzuchaczowate, roztocze kurzu domowego, rubinowce, świerzbowiec ludzki, świerzb, ptaszyniec kurzy ...
lazy image - Certyfikaty

Zadania biologa terenowego wykonującego inspekcję zakładu produkującego żywność

Zadania biologa terenowego wykonującego inspekcję zakładu produkującego żywność. Systemy zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami: Dezynsekcja i Deratyzacja. Biolog terenowy i jego ...
lazy image - Certyfikaty

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami. Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni. Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od ...
lazy image - Certyfikaty

Integrowane metody zwalczania komarów

Integrowane metody zwalczania komarów. Zwalczanie form dorosłych komarów - atultycydy. Ekonomiczne aspekty prowadzonych zabiegów odkomarzania. Niechemiczne metody zwalczania owadów krwiopijnych ...
lazy image - Certyfikaty

Nowe unijne regulacje prawne w ddd jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego

Nowe unijne regulacje prawne w ddd jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Znaczenie szkodników sanitarnych w środowisku człowieka - ...
lazy image - Certyfikaty

Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej

Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej. Pułapki lepowe do monitorowania szkodników biegających. Integrowane metody zwalczania karaczanów. Szkodliwości karaczanów ...
lazy image - Certyfikaty

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja – ochrona zakładu produkcyjnego przed szkodnikami

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja - ochrona zakładu produkcyjnego przed szkodnikami. Zasady nowoczesnej deratyzacji, dezynsekcji. Standardy zwalczania szkodników: standard BRC, standard IFS ...
lazy image - Certyfikaty

Szkodniki produktów żywnościowych w hurtowniach i sklepach oraz ich zwalczanie

Szkodniki produktów żywnościowych w hurtowniach i sklepach oraz ich zwalczanie. Problemy ze szkodnikami w produktach żywnościowych: Przypadki zanieczyszczenia produktów spożywczych ...
lazy image - Certyfikaty

Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko ...
lazy image - Certyfikaty

Skuteczne metody zwalczania pluskwy domowej

Skuteczne metody zwalczania pluskwy domowej. Monitorowanie pluskwy domowej. CRYONITE - nowa i ekologiczna metoda zwalczania szkodników. Pluskwa domowa wymaga współpracy ...
lazy image - Certyfikaty

Odstraszanie, odławianie i zwalczanie kretów, gryzoni, kun i innych dzikich zwierząt występujących w środowisku człowieka

Odstraszanie, odławianie i zwalczanie kretów, gryzoni, kun i innych dzikich zwierząt występujących w środowisku człowieka. Szkodliwość kretów, nornic i karczownika. Środki ...
lazy image - Certyfikaty

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5. TESCO ...