62 501 75 60

System HACCP- stosowanie zasad i prowadzenie dokumentacji

System HACCP- stosowanie zasad i prowadzenie dokumentacji

Plan Szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia dotyczące systemu HACCP.
  2. Wymagania prawne, przepisy prawne a HACCP.
  3. Wymagania Codex Alimentarius , zasady, definicja. 
  4. Niezbędne normy, wymagania dotyczące GMP/GHP
  5. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
  6.  Zasady, metody wdrażania systemu HACCP w zakładach.
  7.  Objaśnienie symboli zapisów w HACCP.
  8. Walidacja, weryfikacja w HACCP.
  9.  Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakładzie. Na co zwrócić największą wagę.
  10.  Test sprawdzający przyswojona wiedze oraz znajomość zagadnień poruszonych na szkoleniu.