62 501 75 60

„Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarzadzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000:2018”

„Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarzadzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000:2018”

Program szkolenia :

System zarzadzania bezpieczeństwem żywności 

 1. Definicja żywności,
 2. Czym jest jakość żywności,
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy a jakość żywności,
 4. System HACCP w prawie żywnościowym.

Plan bezpieczeństwa żywności – HACCP

 1. Powołanie zespołu HACCP,
 2. Opis produktu,
 3. Określenie zastosowania,
 4. Opracowanie wzorca procesu, 
 5. Weryfikacja poprawności wprowadzonego wzorca procesu,
 6.  Lista wszystkich możliwych zagrożeń które mogą wystąpić podczas trwania procesu,
 7.  Przeprowadzenie niezbędnej analizy zagrożeń oraz sposobu ich rozwiązywania, reagowania,
 8. Określenie krytycznych punktów kontroli,
 9. Ustalenie ilości, limitów krytycznych, 
 10. Ustalenie systemu monitorowania i działań korygujących,
 11. Ustalenie wewnętrznych procedur weryfikacji.

Ogólne wytyczne dotyczące dokumentowania systemu 

 1. Proces przegotowania dokumentacji technicznej,
 2. Proces zatwierdzania dokumentów, wydawania nowych oraz kontrola nad dokumentacja,
 3. Wprowadzanie zmian, 
 4. Zabezpieczenie żywności,
 5. Określenie celów dotyczących zabezpieczania żywności,
 6. Budowa księgi systemu HACCP,
 7. Zasady tworzenia procedur, instrukcji 

Norma ISO  22000:2018 

 1. Kluczowe zmiany miedzy ISO 22000:2018 a ISO22000:200
 2. Udokumentowane informacje

Warsztaty z tworzenia dokumentacji

 1.  Praktyczne zajęcia mające na celu stworzenie analizy istniejących zagrożeń w otoczeniu 
 2.  określenie punktów krytycznych
 3.  Przeprowadzenie oceny ryzyka dla poszczególnych obszarów,