62 501 75 60

Zaświadczenie dla Piotr Pakuła o wzięciu udziału w szkoleniu „PEST CONTROL W NADZORZE WETERYNARYJNYM”

Zaświadczenie dla Piotr Pakuła o wzięciu udziału w szkoleniu „PEST CONTROL W NADZORZE WETERYNARYJNYM”

Plan Szkolenia:

  1. Zapoznanie się z zadaniami Inspekcji Weterynaryjnych oraz charakterystyką dotyczą kontroli oraz nadzorowania .
  2. Zaznajomienie się jak powinny wyglądać  prawidłowo przeprowadzone kontrole oraz na jakie aspekty zwrócić największą uwagę podczas  
  3. HACCP –zalecenia dotyczące podziału na 3 bariery ochronne obiektów.
  4. Określenie odpowiednich form działań dla firm zajmujących się świadczeniem usług DDD w zakładach.
  5. Określenie zagrożeń jakie powinny być brane pod uwagę przy świadczeniu usług DDD w podmiotach nadzorowanych przez Inspekcje Weterynaryjne.
  6. Odpowiednia higiena bezpośredniego otoczenia obiektu.
  7. Czynniki sprzyjające schronieniu i zagnieżdżeniu szkodników.