Mysz polna

Mysz polna

Zamieszkuje w wykopanych przez siebie norach na obrzeżach lasów, łąk, na polach uprawnych, ogrodach, sadach, zaroślach śródpolnych i przydrożnych Jesienią przenosi się do zabudowań i stogó Mysz polna...
Mysz domowa

Mysz domowa

Wiosną większość myszy porzuca zabudowania i przenosi się do ogrodów i na pola uprawne. Tryb życia głównie nocny. Prowadzi życie w zhierarchizowanych koloniach; buduje gniazda. Jest wszystkożerna i łatwo...

Deratyzacja – zwalczanie gryzoni

Prowadzona w celu zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami (gryzoniami). Największe zagrożenie dla zakładów przemysłu spożywczego stanowią: mysz polna i domowa, szczur wędrowny i śniady. Jeśli...