certyfikat 2 745x1024 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według wymagań ISO 22000:2018, HACCP, IFS v6.1, BRC v8. Szkolenie odbyło się w Warszawie i zostało zrealizowane przez fimę DEKRA.

Odbyte szkolenie, przygotowało nas do:

– stworzenia planu auditu, zgodne z BRC i HACCP

– przedstawienia kryteriów stwierdzenia niezgodności, wraz z dokumentacją

– prowadzenia auditu wewnętrznego w ramach systemów BRC i HACCP

– zaproponowania działań wynikający z przeprowadzenia auditu