certyfikat 1 745x1024 - GMP+ w transporcie zbóż i pasz - wymagania systemu bezpieczeństwa

GMP+ w transporcie zbóż i pasz – wymagania systemu bezpieczeństwa. Szkolenie odbyło się w Warszawie i zostało zrealizowane przez fimę DEKRA.

Odbyte szkolenie, przygotowało nas do:

– stosowania wymagań w UE z zakresu przewozu w ruchu drogowym pasz zwierzęcych. 

– wdrożenia i utrzymanie systemu GMP+

– realizacji auditów wewnętrznych GMP+ oraz działań zapobiegawczych i korygujących