certyfikat 1 745x1024 - GMP+ w transporcie zbóż i pasz - wymagania systemu bezpieczeństwa

GMP+ w transporcie zbóż i pasz – wymagania systemu bezpieczeństwa. Szkolenie odbyło się w Warszawie i zostało zrealizowane przez fimę DEKRA.

Odbyte szkolenie, przygotowało nas do:

– stosowania wymagań w UE z zakresu przewozu w ruchu drogowym pasz zwierzęcych. 

– wdrożenia i utrzymanie systemu GMP+

– realizacji auditów wewnętrznych GMP+ oraz działań zapobiegawczych i korygujących

Uczestnik szkolenia został zaznajomiony z wymaganiami dotyczącymi wdrożenia międzynarodowego systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, (Analiza zagrożeń i Punktów krytycznych Kontroli) zgodnego z zasadami Codex Alimentarius. 

Cel Szkolenia :

  1. Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań systemu HACCP, metodyki, wdrażania rozwiązań i nadzorowania.
  2. Poznanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
  3. Ćwiczenia z zakresu działań poaudytowych (ocena skali niezgodności , działania korygujące)
  4. GMP+ w transporcie zbóż i pasz – wymagania systemu bezpieczeństwa.
  5. Określenie, norm, schematów działań przy prowadzeniu dokumentacji DDD.

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami i problemami októre rozwiązujemy:

Kliknij i zapoznaj się z naszą ofertą wdrażania systemów HACCP, GHP, BRC.

 

Bezpośredni kontakt

Wypełnij formularz