zapisz jako scan 1 e1573221946355 1024x745 1 - Mikrobiologiczny Monitoring Środowiska Produkcyjnego w Zakładach Produkcji Żywności

Plan szkolenia:

  1. Wstęp do mikrobiologii, omówienie podstawowych znaczeń i pojęć.
  2. Badania mikrobiologiczne w zakładzie przetwórstwa żywności.
  3. Przygotowanie oraz omówienie schematu przeprowadzania prób w zakładach przetwórstwa żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 6887.
  4. Monitoring mikrobiologiczny środowiska produkcyjnego.
  5. Omówienie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego.
  6. Sztuka pobierania próbek środowiskowych ( teoria + praktyczne zastosowanie) zgodnie z normami PN-EN ISO 18593
  7. Nowoczesne techniki monitoringu środowiska produkcyjnego.
  8. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania oraz analiza zebranych wyników. 
  9. System MVP ICON – natychmiastowa weryfikacja skuteczności mycia i sanityzacji w procesie produkcyjnym jako nieodłączny element bezpieczeństwa żywności, w tym pokaz urządzenia. 

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami i problemami, o które rozwiązujemy:

Kliknij i zapoznaj się z naszą ofertą wdrażania systemów HACCP, GHP, BRC.

 

Bezpośredni kontakt

Wypełnij formularz