Certyfikat02 - Nowe unijne regulacje prawne w ddd jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego

Nowe unijne regulacje prawne w ddd jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Znaczenie szkodników sanitarnych w środowisku człowieka – zagrożenia. Szkodniki sanitarne w szpitalach. Unijna Norma 16636 – jej cele- oczekiwania branży ddd.