SCAN 1 745x1024 1 - Rewolucyjne zmiany odpadowe

Plan Szkolenia:

1.Omówienie najnowszych wymagań prawnych dotyczących zmian zezwoleń odpadowych, m. in.:

  • odpady niepalne,
  • monitoring wizyjny,
  • operat oraz kontrola PPOŻ

2. Zapoznanie się z najnowszymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.

  •  Magazynowanie odpadów
  • Solidarna odpowiedzialność i jej konsekwencje
  • Odpady niebezpieczne

3. Omówienie BDO i elektronicznej ewidencji odpadowej.