certyfikat13 - Szkodniki techniczne drewna i ich zwalczanie za pomocą produktu biobójczego XiliX Gel

Szkodniki techniczne drewna i ich zwalczanie za pomocą produktu biobójczego XiliX Gel

Nowe metody zwalczania szkodników drewna. Spuszczel pospolity, drwalnik, kołatek domowy, miazgowce  – szkodniki drewna wyrobionego. produkt biobójczy do zwalczania szkodników drewna konstrukcyjnego XILIX GEL , stosowany także na belkę drewnianą,