Co to jest HACCP? Kogo obowiązuje?

HACCP to skrót z języka angielskiego, który możemy rozszyfrować jako Hazard Analysis and Critical Control Points, w języku polskim oznacza to Analizę zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. HACCP to rodzaj postępowania, jaki ma zapewnić analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych, by zapewnić bezpieczeństwo żywności. Dotyczy to wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością. Chodzi więc o uzyskanie efektu końcowego, który będzie zarówno w interesie klienta jak i producenta.

HACCP (czyli norma ISO 22000) obowiązuje wszystkie podmioty, które wytwarzają żywność, takie jak: bary, stołówki, sklepy spożywcze czy restauracje.

Systemy GHP i GMP. Co oznaczają skróty GHP i GMP?

System GHP to skrót z angielskiego, który przetłumaczyć możemy jako Good Hygienic Practice, mowa więc o Dobrej Praktyce Higienicznej. Natomiast GMP oznacza Good Manufacturing Practice, czyli tłumacząc na język ojczysty Dobre Praktyki Produkcyjne.

Chcąc zapewnić zintegrowany system bezpieczeństwa żywności, należy zadbać o realizację zasad GHP/GMP oraz o wdrożenie systemu HACCP.

GHP obejmuje swoim zakresem, obszary jakie jak: usuwanie odpadów, mycie i dezynfekcję, kontrolę obecności szkodników, kontrolę jakości wody, higienę osobistą personelu, budynki i otoczenie, maszyny, kontrolę odpadów, urządzenia czy funkcjonalność pomieszczeń. Chcąc chociażby zadbać o obszar kontroli odpadów w ramach GHP, należy m.in.:

– prawidłowo oznakować odpady

– zabezpieczyć odpady przed dostępem do gryzoni i insektów

– zatroszczyć się o to by miejsce gromadzenia odpadów, było utrzymane w czystości i porządku

GMB obejmuje natomiast obszary takie jak: procesy obróbki wstępnej i zasadniczej, transport wewnętrzny, magazynowanie i dystrybucję, bądź surowce i materiały pomocnicze. Chcąc dostosować firmę do wymogów GMP np. w odniesieniu do magazynowania żywności, powinno się m.in.:

– chronić żywność przed zanieczyszczeniem

– utrzymać czystość i porządek w magazynach

–  zagwarantować właściwą temperaturę i wilgotność do przechowywania żywności

HACCP krytyczne punkty kontroli i analiza zagrożeń

Krytyczne punkty kontroli (w skrócie CCP – Critical Control Point) dotyczą procesów, operacji i miejsc, gdzie zostają podjęte środki kontrolne oraz zapobiegawcze, by zredukować określone zagrożenia. Niepodjęcie stosowanych działań, może być przyczyną skażania lub zepsucia żywności. W rezultacie, produkt końcowy może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Objęcie określonych obszarów odpowiednim nadzorem, przestrzeganie instrukcji stanowiskowej i prowadzenie dokumentacji, to wymogi związane z CCP- krytycznymi punktami kontroli, których należy przestrzegać.

Księga HACCP, czym jest i co zawiera?

Księga HACCP to z j. angielskiego Book of Hazard Analisis and Critical Control Point, a więc  Księga Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Księga HACCP jest kompletną dokumentacją sanitarną. Znajdują się w niej wszelkie założenia i zasady funkcjonowania systemu. Księga HACCP stanowi więc dokument nadrzędny, gdzie zawarte są informacje odnośnie: doskonalenia systemu HACCP, kompetencji oraz zadań realizowanych przez osoby odpowiadające za wdrożenie systemu, zakresu stosowania systemu.

Wdrożenie HACCP-korzyści dla firmy i konsumenta

Wdrożenie systemu HACCP w firmie, przynosi wiele korzyści, zarówno przedsiębiorstwu jak i klientom, m.in.: zredukowane zostają straty produkcyjne, infrastruktura firmy jest zmodernizowana, skuteczniej zaspokajane są potrzeby klientów, respektowane  są wymogi prawa żywnościowego, zacieśnione zostają relacje między pracownikami piastującymi różne stanowiska. Zasadniczo usprawnione zostaje zarządzanie w całym przedsiębiorstwie, co w ogólny, rozrachunku, przekłada się na wzrost zaufania nabywców.

Szkolenie HACCP. Jak zostać audytorem HACCP?

W ramach szkoleń HACCP, omawia się takie zagadnienia jak: bezpieczna żywność, rola higieny osobistej, choroby przenoszone przez żywność i wiele innych. Celem szkoleń HACPP jest wspieranie zintegrowanego system bezpieczeństwa żywności w danej firmie. Szkolenie HACCP skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych czy też dla osób pełniących funkcje doradcze w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

szkolenie HACCP 1024x768 - HACCP Nadzór i wdrażanie

Regularnie uczestniczymy w szkoleniach, by skutecznie wdrażać do firm system HACCP

Deratyzacja w HACCP

Bardzo istotną kwestią poruszaną w procedurze HACCP, jest ochrona przed szkodnikami. Działanie związane z szeroko zakrojoną deratyzacją obejmuje: profilaktykę, monitorowanie obecności gryzoni, a także zwalczanie szkodników. Prowadzone są więc działania zapobiegawcze ale i interwencyjne. Skuteczna deratyzacja w HACCP to istotny element budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa żywności.

Nasza firma pozwoli Ci skutecznie wdrożyć system HACCP, uczestniczymy w wielu szkoleniach by pogłębiać tematykę z obszaru analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Skorzystaj z poniższego formularza by poznać szczegóły oferty. Zaufaj specjalistom!

 

Pomożemy Ci we wdrożeniu HACCP w Twojej firmie

Zadzwoń! 62 501 75 60

 

Pomożemy Ci
Zadzwoń! 62 501 75 60

Zostaw do siebie kontakt, skontaktujemy się:

  Imię (wymagane)

  Kontakt (wymagane)

  Opis (wymagane)

  FAQ – Najczęściej zadawane pytania

  Czy hasło „Zwalczanie szkodników Kalisz” oznacza, że pracujecie tylko na terenie Kalisza?

  Mamy swoją siedzibę w Kaliszu, jednak nie oznacza to że pracujemy tylko i wyłącznie na terenie tego Miasta. Naszą pracę wykonujemy w Kaliszu i okolicach a w przypadku większych zleceń skłonni jesteśmy dojechać do bardziej oddalonych miejsc. W celu uzgodnienia szczegółów naszej współpracy zachęcamy do kontaktu z nami mailem biuro@epak.com.pl lub telefonicznie +48 601 795 219

  Czy zajmujecie się także zabezpieczaniem obiektów HACCP?

  Tak, wykonujemy także usługi w tym zakresie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie opisującej jak wygląda wdrażanie systemu HACCP lub kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie

  Czy hasło „Zwalczanie szkodników Kalisz” oznacza, że pracujecie tylko na terenie Kalisza?

  Mamy swoją siedzibę w Kaliszu, jednak nie oznacza to że pracujemy tylko i wyłącznie na terenie tego Miasta. Naszą pracę wykonujemy w Kaliszu i okolicach a w przypadku większych zleceń skłonni jesteśmy dojechać do bardziej oddalonych miejsc. W celu uzgodnienia szczegółów naszej współpracy zachęcamy do kontaktu z nami mailem biuro@epak.com.pl lub telefonicznie +48 601 795 219