Zabezpieczenie obiektów HACCP, GHP, BRC

System HACCP jest to kontrola i ocena zagrożeń jakie mogą wystąpić w obiektach gdzie mamy do czynienia z żywnością.

HACCP zapobiega zagrożeniom i zapewnia bezpieczeństwo produktom żywnościowym.

HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

Zgodnie z systemem HACCP obowiązuje umowa na odbiór odpadów gastronomicznych i innych oraz umowa na usługi DDD – dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji!

rasff 150x150 - Zabezpieczenie obiektów HACCP, GHP, BRC

Obowiązek HACCP od 1 Stycznia 2006r!

Zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz.1225 ze zm.) oraz Rozporządzeniem (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, system HACCP jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorstwa, które produkuje lub wprowadza do obrotu środki spożywcze!

Wdrażanie systemu HACCP dotyczy wszystkich przedsiębiorstw i firm żywnościowych bez względu na wielkość!

Zasady systemu HACCP, które pomożemy Ci wprowadzić:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń:
  Zagrożenie mogą stanowić: szkodniki, owady, gryzonie i ich odchody, bakterie, pleśnie, wirusy, ciała obce, kurz, brud,
 2. CCP – czyli wyznaczenie punktów kontroli:
  Kontrola ta jest niezbędna w celu zapobiegania, eliminowania lub usuwania zagrożeń żywności do bezpiecznego poziomu (Polska Norma PN-EN ISO 22000:2006)
 3. Ustanowienie limitów krytycznych w punktach kontroli krytycznej (CCP):
  Dla każdego krytycznego punktu kontroli należy określić parametry, które zapewniają eliminację zagrożenia lub jego ograniczenie do bezpiecznego poziomu.
 4. Wprowadzenie w życie skutecznych procedur monitorowaniaHACCP
  Kontrola każdego punktu wymaga systematycznego monitorowania, czyli prowadzenia obserwacji lub dokonywania pomiarów parametrów procesu i ich zapisywanie. Monitorowanie pozwala na szybkie wykrywanie odchyleń poza ustalone tolerowane wartości.
 5. Ustanowienie działań naprawczych, gdy CCP – punkt kontroli jest poza granicą.
  Celem działań korygujących jest usunięcie niezgodności, które wynikają z przekroczenia wartości krytycznych, tj. w przypadku stwierdzenia, że monitorowane parametry nie są zgodne z przyjętymi i ustalonymi w zakładzie.
 6. Przeprowadzenie weryfikacji wprowadzonego systemu
  Weryfikacja to sprawdzenie skuteczności opracowanego i wdrożonego systemu HACCP.
 7. Prowadzenie dokumentacji i zapisów
  Zgodnie z ustawą obowiązkiem jest ustanowienie dokumentów odnośnie wszystkich procedur i zapisów w wyżej wymienionych zasadach!
Szukasz pomocy specjalistów?
Zadzwoń 62 501 75 60

Dokumentowanie systemu HACCP dotyczy:
• ogólnych dokumentów systemowych (księga HACCP),
• dokumentów wykonawczych (procedury, instrukcje),
• zapisów z prowadzenia pomiarów, testów i innych działań.

haccp genova corsi 150x150 - Zabezpieczenie obiektów HACCP, GHP, BRC

Wdrażanie zasad HACCP musi być poprzedzone zasadami Dobrej praktyki higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej( GMP).

GHP– działania i warunki, które muszą być spełnione na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością w celu zapewnienia bezpieczeństwa!
GMP – procedury produkcyjne nastawione na higienę produkcji i zapobieganie wytwarzaniu produktów niespełniających wymagań jakościowych.

Wysokie Kary!
Osoba, która nie wdraża systemu HACCP w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością (Zgodnie z art.100.8.Dział VIII Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia) podlega karze grzywny nawet do 200 000 tysięcy.

HACCP – zalety systemu!

 • zapewnia bezpieczeństwo podczas kontroli sanitarnej, 
 • ogranicza straty wynikające z wprowadzenia na rynek produktów niebezpiecznych, straty produkcyjne oraz wycofanie produktów z obrotu.
 • podnosi wiarygodność firmy,
 • grono zadowolonych klientów i konsumentów, którzy czują się bezpiecznie korzystając z usług Twojej firmy
 • mniejszą liczba reklamacji i niezadowolonych Klientów.

Wdrażanie systemu HACCP może okazać się długotrwałe, pracochłonne i wieloetapowe dlatego warto skorzystać z pomocy wyszkolonego przewodnika!Jeśli chcesz wdrożyć system HACCP w swoim zakładzie skorzystaj z naszej pomocy.

Pomożemy Ci w:

 • Przeprowadzeniu analizy zagrożeń!
 • Przygotowaniu dokumentacji HACCP, GHP, GMP!
 • Wyznaczeniu punktów krytycznych!
 • Przeprowadzeniu szkolenia dla wszystkich pracowników!

Jeśli pojawi się problem usuniemy go!

 

Pomożemy Ci
Zadzwoń! 62 501 75 60

Zostaw do siebie kontakt, skontaktujemy się:

  Imię (wymagane)

  Kontakt (wymagane)

  Opis (wymagane)

  FAQ – Najczęściej zadawane pytania

  Czy hasło „Zwalczanie szkodników Kalisz” oznacza, że pracujecie tylko na terenie Kalisza?

  Mamy swoją siedzibę w Kaliszu, jednak nie oznacza to że pracujemy tylko i wyłącznie na terenie tego Miasta. Naszą pracę wykonujemy w Kaliszu i okolicach a w przypadku większych zleceń skłonni jesteśmy dojechać do bardziej oddalonych miejsc. W celu uzgodnienia szczegółów naszej współpracy zachęcamy do kontaktu z nami mailem biuro@epak.com.pl lub telefonicznie +48 601 795 219

  Czy zajmujecie się także zabezpieczaniem obiektów HACCP?

  Tak, wykonujemy także usługi w tym zakresie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie opisującej jak wygląda wdrażanie systemu HACCP lub kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie

  Czy hasło „Zwalczanie szkodników Kalisz” oznacza, że pracujecie tylko na terenie Kalisza?

  Mamy swoją siedzibę w Kaliszu, jednak nie oznacza to że pracujemy tylko i wyłącznie na terenie tego Miasta. Naszą pracę wykonujemy w Kaliszu i okolicach a w przypadku większych zleceń skłonni jesteśmy dojechać do bardziej oddalonych miejsc. W celu uzgodnienia szczegółów naszej współpracy zachęcamy do kontaktu z nami mailem biuro@epak.com.pl lub telefonicznie +48 601 795 219