Rozporządzenia, ustawy

Przed otworzeniem działalności gastronomicznej należy pamiętać o wymaganiach higieniczno  -sanitarnych dotyczących warunków przechowywania, produkcji i sprzedaży środków spożywczych. 

Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, którym podlega gastronomia:

 

Obowiązkowa deratyzacja

Kwiecień to czas przeprowadzenia deratyzacji. Obowiązek dokonania deratyzacji  spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

Przypominamy, że deratyzacja jest przeprowadzana zgodnie  z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza (Uchwała nr XXIX/380/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012). jest obowiązkowa i ma zapobiec  powstawaniu chorób zakaźnych  przenoszonych na ludzi  i zwierzęta  przez gryzonie, w szczególności szczury i myszy.
Obowiązek  przeprowadzenia deratyzacji  spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających  nieruchomościami.
Preparaty należy wyłożyć  w szczególności w węzłach ciepłowniczych, przyłączach, korytarzach, pomieszczeniach piwnicznych, zsypach i komorach zsypowych, osłonach śmietnikowych, pomieszczeniach produkcyjnych i magazynach.

 

Powszechna akcja deratyzacyjna

Powszechna akcja deratyzacyjna ogłaszana jest przez prezydentów miast dwa razy do roku: na wiosnę i na jesień. Obwieszczenie to obliguje wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości do wyłożenia trutek na gryzonie w administrowanych obiektach w określonym terminie oraz zebranie po akcji padliny i resztek trutek oraz przekazanie ich do utylizacji.

Podstawy prawne

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z:

  • art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 05.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • uchwały Rady Miasta lub Gminy właściwej dla lokalizacji nieruchomości

Sankcje za niewykonanie obowiązkowej deratyzacji wynikają z:

  • art. 10 ust. 2a z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi

UCHWAŁA NR XXIX/380/2012 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza

prawo - Rozporządzenia, ustawy