Rozporządzenia, ustawy

Przed otworzeniem działalności gastronomicznej należy pamiętać o wymaganiach higieniczno  -sanitarnych dotyczących warunków przechowywania, produkcji i sprzedaży środków spożywczych. 

Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, którym podlega gastronomia:

 

Obowiązkowa deratyzacja

Kwiecień to czas przeprowadzenia deratyzacji. Obowiązek dokonania deratyzacji  spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

Przypominamy, że deratyzacja jest przeprowadzana zgodnie  z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza (Uchwała nr XXIX/380/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012). jest obowiązkowa i ma zapobiec  powstawaniu chorób zakaźnych  przenoszonych na ludzi  i zwierzęta  przez gryzonie, w szczególności szczury i myszy.
Obowiązek  przeprowadzenia deratyzacji  spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających  nieruchomościami.
Preparaty należy wyłożyć  w szczególności w węzłach ciepłowniczych, przyłączach, korytarzach, pomieszczeniach piwnicznych, zsypach i komorach zsypowych, osłonach śmietnikowych, pomieszczeniach produkcyjnych i magazynach.

 

Powszechna akcja deratyzacyjna

Powszechna akcja deratyzacyjna ogłaszana jest przez prezydentów miast dwa razy do roku: na wiosnę i na jesień. Obwieszczenie to obliguje wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości do wyłożenia trutek na gryzonie w administrowanych obiektach w określonym terminie oraz zebranie po akcji padliny i resztek trutek oraz przekazanie ich do utylizacji.

Podstawy prawne

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z:

  • art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 05.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • uchwały Rady Miasta lub Gminy właściwej dla lokalizacji nieruchomości

Sankcje za niewykonanie obowiązkowej deratyzacji wynikają z:

  • art. 10 ust. 2a z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi

UCHWAŁA NR XXIX/380/2012 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza

Rozporządzenia, ustawy - zwalczanie szczurów i myszy, zwalczanie much mrówek, oprysk na kleszcze i komary, zwalczanie pluskiew, dezynfekcja urzędów, dezynfekcja klimatyzacja, dezynfekcja i sprzątanie po zmarłych, gazowanie zbóż silosów magazynów, zamgławianie termiczne ulv, usuwanie roztoczy alergenów, ozonowanie mieszkań klimatyzacji, usuwanie grzybów pleśni bakterii, wdrożenie haccp punkty krytyczne, audyt biologa terenowego brc, dokumentacja haccp ghp gmp, szkolenia dla pracowników ifs haccp, sprzątanie poddaszy strychów piwnic, usuwanie odchodów gołębi i innych ptaków, sprzątanie i odkażanie po zgonach, zwalczanie roztoczy i ich alergenów, odgrzybianie, likwidacja pleśni grzybów alergenów, izolacja pozioma przy zawilgoceniu murów piwnic, osuszanie budynków i mieszkań, usuwanie wilgoci, badania laboratoryjne pleśni grzybów, pobieranie próbek z powietrza i różnych innych powierzchni