Monitoring szkodników przez firmę deratyzacyjną.

Dzięki monitorowaniu aktywności szkodników, firma DDD może wcześnie wykryć ich populację w danym obiekcie i przeprowadzić skuteczne zabiegi mające na celu zwalczanie szkodników.

W systemie HACCP monitorowanie szkodników jest bardzo ważne, daję to możliwość szybkiej interwencji, co przekłada się na brak uciążliwości dla klientów, a co najważniejsze na bezpieczeństwo zdrowotne żywności.

Monitorowanie szkodników jest ekonomicznym rozwiązaniem. Dzięki urządzeniom  do monitorowania firma DDD jest w stanie uzyskać informacje odnośnie liczebności  szkodników, a także miejsc w jakich występują, dzięki czemu wszelkie zabiegi deratyzacji czy dezynfekcji mogą przeprowadzić na konkretnym obszarze, a nie przeprowadzać interwencje na całym obiekcie.

Ochrona obiektów przed gryzoniami.

Wiedza i najnowsza technologia jaką dysponuje firma deratyzacyjna i dezynfekcyjna, pozwala na skuteczną i kompleksową ochronę obiektów. Przed zainstalowaniem urządzeń takich jak : detektory owadów i karmniki deratyzacyjne , ważne jest aby firma DDD przeprowadziła audyt obiektu i na jegno podstawie przygotowała dokumentacje „ Program zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami”.

Zwalczanie gryzoni i ich monitorowanie.

Na terenie Zakładu firma DDD rozmieszcza  karmniki deratyzacyjne oraz chwytacze gryzoni.

Każdy karmnik i chwytacz posiada  Kartę Kontrolną Przeglądu z zapisem dat przeglądów. Każdy karmnik jest napełniony trutką na gryzonie .Trutka jest zabezpieczona przed wywlekaniem jej przez gryzonie z karmników. W czasie inspekcji karmników następuje wymiana trutki nadgryzionej, spleśniałej lub nieatrakcyjnej na nową trutkę zgodnie z wykazem.

Karmniki i chwytacze podlegają kontroli jednocześnie (tego samego dnia) tak często jak jest to konieczne. Inspekcja karmników rozpoczynać się będzie analizą dokumentacji z wizyt poprzednich i ustaleniem z Koordynatorem Programu kolejności aktualnego monitoringu a następnie przedstawiciel firmy DDD.

 • ocenia: czy wszystkie karmniki deratyzacyjne i chwytacze są we właściwych miejscach, czy żaden nie zginął
 • ocenia: stan techniczny karmników i chwytaczy
 • ocenia: czy nie nastąpiła kradzież preparatu
 • uzupełnia rodentycyd w karmnikach oraz pokarmu w chwytaczach
 • ocenia: czy preparat nie został zniszczony przez inne zwierzęta (np. ślimaki, owady), lub warunki środowiskowe;
 • usuwa z terenu zakładu nadgryzione lub uszkodzone kostki preparatu;
 • ocenia: czy w karmniku lub jego sąsiedztwie znajdują się martwe gryzonie (jeśli tak, określa ich gatunek i usuwa je z terenu zakładu)
 • dezynfekuje miejsce gdzie znalazł martwego gryzonia;
 • obserwuje czy w karmniku lub jego otoczeniu występują ślady bytowania gryzoni(tj. odchody myszy lub szczura, ślady kończyn, ogona);
 • likwiduje na terenie zakładu nory gryzoni, miejsca gniazdowania, ich ścieżki oraz inne warunki sprzyjające gryzoniom;

 

Wszystkie te informacje zapisuje w formularzach, „Karta kontrolna zabiegów deratyzacyjnych”

W przypadku stwierdzenia zagrożeń podejmuje działania korygujące, działania te określa w „ Lista zadań korygujących”.

 

Zwalczanie owadów latających i ich monitorowanie.

Jeżeli w danym obiekcie umieszczone są lampy owadobójcze, wówczas przeszkolony pracownik Firmy DDD dokładnie je sprawdza , czyści tacę, licząc ogólną ilość owadów, z podziałem na gatunki,  i dokonuje wpisów ilościowych w Karcie Przeglądu Lamp . Ponadto sprawdza lejkowe pułapki feromonowe na mklika (inspekcja rutynowa) spisuje orientacyjne ilości moli spożywczych w poszczególnych pułapkach i uzupełnia i wypełnia KARTE PRZEGLĄDU DETEKTORÓW FEROMONOWYCH NA OWADY LATAJĄCE.

W przypadku stwierdzenia zagrożeń podjąć działania korygujące.

 

Zwalczanie owadów biegających i ich monitorowanie.

Ponadto należy identyfikować i analizować jakąkolwiek, choćby najmniejszą aktywność owadów w pomieszczeniach Zakładu, przeszkolony pracownik Zakładu dokonuje przeglądu detektorów  i detektorów feromonowych bytności owadów i dokonuje zapisów ilości złapanych na lep owadów KARTA   PRZEGLĄDU   DETEKTORÓW   OWADÓW BIEGAJĄCYCH.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia, natychmiast wezwać firmę DDD w celu podjęcia działań korygujących.

 

Dla każdego zakładu przygotowujemy indywidualną wycenę i program z zakresu monitorowania aktywności szkodników.

U nas można nabyć niezbędne produkty.

Zajrzyj na www.czystygabinet.pl 

ZADZWOŃ

62 501 75 60

Pomożemy Ci
Zadzwoń! 62 501 75 60

Zostaw do siebie kontakt, skontaktujemy się:

  Imię (wymagane)

  Kontakt (wymagane)

  Opis (wymagane)

  FAQ – Najczęściej zadawane pytania

  Czy hasło “Zwalczanie szkodników Kalisz” oznacza, że pracujecie tylko na terenie Kalisza?

  Mamy swoją siedzibę w Kaliszu, jednak nie oznacza to że pracujemy tylko i wyłącznie na terenie tego Miasta. Naszą pracę wykonujemy w Kaliszu i okolicach a w przypadku większych zleceń skłonni jesteśmy dojechać do bardziej oddalonych miejsc. W celu uzgodnienia szczegółów naszej współpracy zachęcamy do kontaktu z nami mailem biuro@epak.com.pl lub telefonicznie +48 601 795 219

  Czy zajmujecie się także zabezpieczaniem obiektów HACCP?

  Tak, wykonujemy także usługi w tym zakresie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie opisującej jak wygląda wdrażanie systemu HACCP lub kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie

  Czy hasło “Zwalczanie szkodników Kalisz” oznacza, że pracujecie tylko na terenie Kalisza?

  Mamy swoją siedzibę w Kaliszu, jednak nie oznacza to że pracujemy tylko i wyłącznie na terenie tego Miasta. Naszą pracę wykonujemy w Kaliszu i okolicach a w przypadku większych zleceń skłonni jesteśmy dojechać do bardziej oddalonych miejsc. W celu uzgodnienia szczegółów naszej współpracy zachęcamy do kontaktu z nami mailem biuro@epak.com.pl lub telefonicznie +48 601 795 219