Certyfikat01 - Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5. TESCO Standard Produkcji Żywności. Gospodarowanie odpadami powstającymi podczas dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Ocena ryzyka od szkodników w zakładzie produkcyjnym  i Plan zarządzania Ryzykiem od szkodników.