Certyfikat01 - Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5. TESCO Standard Produkcji Żywności. Gospodarowanie odpadami powstającymi podczas dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Ocena ryzyka od szkodników w zakładzie produkcyjnym  i Plan zarządzania Ryzykiem od szkodników.

 

Uczestnik szkolenia został zaznajomiony z wymaganiami dotyczącymi wykonywania usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5. TESCO Standard Produkcji Żywności.

Temat Szkolenia :

  1. Certyfikacja PN-EN 16636 pokazuje zaangażowanie w jakość i wolę ciągłego doskonalenia.
  2. Certyfikacja PN-EN 16636 potwierdza, że firma posiada niezbędną wiedzę ekspercką do wykonywania profesjonalnych usług.
  3. Certyfikacja PN-EN 16636 wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
  4. Certyfikacja PN-EN 16636 jeżeli jest zgodna z protokołem Cepa Certified® daje uznanie ww. firmy za profesjonalną w całej Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami i problemami, o które rozwiązujemy:

Kliknij i zapoznaj się z naszą ofertą wdrażania systemów HACCP, GHP, BRC.

 

Bezpośredni kontakt

Wypełnij formularz