certyfikat 745x1024 - Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności HACCP

Uczestnik szkolenia został zaznajomiony z wymaganiami dotyczącymi wdrożenia międzynarodowego systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, (Analiza zagrożeń i Punktów krytycznych Kontroli) zgodnego z zasadami Codex Alimentarius. 

Cel Szkolenia :

  1. Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań systemu HACCP, metodyki, wdrażania rozwiązań i nadzorowania.
  2. Poznanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
  3. Ćwiczenia z zakresu działań poaudytowych (ocena skali niezgodności , działania korygujące)

Kliknij i zapoznaj się z naszą ofertą wdrażania systemów HACCP, GHP, BRC.