1 745x1024 - Zarządzanie organizmami szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego-BRC wersja 82 745x1024 - Zarządzanie organizmami szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego-BRC wersja 8

Program szkolenia:

 • Zarządzanie organizmami szkodliwymi
 • Integrowane zarządzanie organizmami szkodliwymi (IPM) w zakładach przemysłu spożywczego
 • Standard BRC a zarządzenie organizmami szkodliwymi: Wersja 8 obowiązująca od marca 2019 r.
 • IFS wersja 6
 • Postępowanie technika ddd zgodnie z normą PN-en 16636 przy wykonywaniu usługi w zakładzie przemysłu spożywczego: zarządzanie populacją „moli spożywczych”
 • Karaczany w zakładzie przemysłu spożywczego
 • Jak przygotować się do audytu YUM!
 • Oddalanie ptaków występujących na zewnątrz obiektów
 • Wykorzystanie szponiastych do oddalania ptaków od obiektów zakładów przemysłu spożywczego-pokaz sokolniczy
 • Usuwanie ptaków z  pomieszczeń. Usuwanie odchodów ptasich
 • Rozwiązywanie problemu z ptakami-wyłapywanie gołębi miejskich i wróbli za pomocą pułapek