62 501 75 60

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami. Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni. Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od produktów biobójczych stosowanych w zabiegach zwalczania szkodników. Ocena ryzyka od szkodników w zakładzie produkcyjnym i Plan Zarządzania Ryzykiem od szkodników. Magazyn i przechowywanie produktów biobójczych i środków ochrony roślin.